Mis on muldvalu

Muldvalu on selline metallivalu viis, mis kasutab peeneteralise liiva või mulla segu jäljendite võtmiseks originaaltaiesest. Selleks, et vormisegu koos püsiks, kasutatakse teineteise peale kinnituvaid raame, mille poolituskoht on ühtlasi kahe vormiosa eraldusjoon.

Valuvormi võtmine algab mudeli poolitamisega, mis lõigatakse tavaliselt pikuti. Üks mudeli pooltest asetatakse sileda küljega vastu töötasapinda ja ümbritsetakse kandilise raamiga. Raami sisse tambitakse tihkelt mullasegu. See kohandub pooliku mudeli vormiga kõikjal kasti sees.

Ümber pööratuna on kasti tasapinnal näha pooliku mudeli siledat külge ümbritsetuna vormimulla tasapinnast. Järgmiseks etapiks on teise vormipoole valmistamine, mis algab nüüd juba mudeli poolte taas liitmisega üheks objektiks. Nii on pool mudelit uputatud vormimulda ja teine pool sellest kõrgemal. Selleks, et kaste oleks võimalik poolitada ja teise kastipoole mullakiht alumise külge ei hakkaks, saab pustata alumisele mullapinnale talki või muud isoleerivat ainet.

Asetades ülemise raami kohakuti alumise raamiploki peale, on see valmis, et sinna mullasegu sisse tampida. Ülemise kasti mullasegu haarab nüüd juba väljaulatuva, liidetud poole mudelist. Kuna sulametall valatakse vormi ülemise kasti kaudu, tuleb selle segusse jätta või uuristada sissejooksu kanal. Et sulametall teed otsides ei vigastaks otse muredat vormisüvendit, tehakse vertikaalne kanal ümara toruga mudeli süvendist mõnevõrra eemale ja ühendatakse sellega alles hiljem.

Metallivalus on alati vaja arvestada sulametalli gaaside ja sopistuvate õhutaskutega. Nende väljajuhtimiseks peab kõige lihtsamategi vormide puhul rajama mõne õhukanali, mis väljub ülemise kasti pinnale. Needki kanalid saab torudega mulda rajada, kuid siis juba otse mudeli keerukamate soppide kohale.

Viimaseks etapiks enne valu on mudeli eemaldamine vormi kastide vahelt. Selleks on tarvis pealmine kast koos sisuga eemaldada ja mudel ettevaatlikult alumise raami mullast välja tõsta. Sellega on suuremad ettevalmistused lõppenud. Jääb üle veel vorm lahtisest liivast puhastada, mida saab teha edukalt suruõhku kasutades ning rajada eelnimetatud ühendus sissevalukanali ja süvendi vahel. Et sulametalli jaotumine vorminegatiivis oleks ühtlasem, rajatakse mõnikord ümber süvendi valu jooksukanalid, mis teevad võimalikuks süvendi täitumise korraga erinevate nurkade alt.

Enne valu niisiis süvend puhastatakse lahtisest mullast ja raamid kinnitatakse taas kohakuti. Sissevalu kanalist valgub sulametall vormi ja õhukanalit pidi tõuseb see pinnale kui on süvendi täitnud.

Muldvalu ei nõua väga palju hilisemat viimistlust, sest meetod kasutab vaid kaht vormipoolt ja sobib pigem korrapäraste vormide valamiseks. Täisvalgunud kanalite eemaldamine ja pinna viimistlus on piisav. Oma lihtsuse ja vahetu tulemuse tõttu on muldvalu hästi kasutatav disainmudelite erinevate etappide väljatöötamisel.


Tekst: Enriko Mäsak